Moja kapa sa orlom

Materijal i sredstva: crveni (ili beli) A4 list, tempera ili vodene bojice, makaze, lepak itd.

Odvijanje aktivnosti– Uzmite jedan crveni ili beli papir. Sipajte u tanjir vodenu ili tempera bojicu, crnu (ako se koristi beli A4 list može se obojiti na dve strane, jedna crvenom a druga žutom bojom). Roditelj ili zakonski staratelj/ka pomaže detetu da stavlja ruke na potrebnoj poziciji za formiranje dvoglavog orla.

Rad ostavite da se osuši i zatim roditelj olovkom crta linije za oblik kape a dete iseče makazama kroz nacrtane linije. Nakon sečenja delovi kape se lepe lepkom i stavlja se detetu na glavu.

Po želji može se pročitati pesmica „Zastava“. Kao zrak sja/kao sunce sija/albanska zastava/ u srcu je nosim/Volim je/volimo je mi/za nju pevamo radosni i srećni/.

Preuzmite radni list OVDE.