Moj grad

Koliko poznajemo naše Kosovo? Danas u kutak za čitanje uzmite knjigu ili geografsku kartu Kosova i razgovarajte sa detetom o gradovima Kosova. Recite mu koliko ima gradova, po čemu je svaki od njih poznat, kojim slovom počinje ime grada itd. Podstaknite dete da opiše svoja iskustva ako je putovalo u druge gradove i čega se seća od tih putovanja. Pogledajte na karti kako izgleda oblik svakog grad.

Koji je glavni grad Kosova?

– Zajedno možete nacrtati prva slova nekih gradova, a potom će ih deca obojiti ili izrezati makazama.

– Dete može pronaći još 1-2 reči koje počinju tim slovom ili sadrže   to slovo u njihovom imenu.

– Dete može uraditi plastelinom slova vašeg grada u kojem živite

– Za Dan Evrope možete napraviti ili nacrtati zastavu Evrope i na nju staviti slovo vašeg grada.