Potrebni materijali: Listovi/sveske, olovke, boje, poklopci različitih boja.

Aktivnost: Treba da imate beli list papira i na njemu neke izražene emocije, sve po dva puta. Možete koristiti „smile” koji su dostupni da se kupe ili ih možete odštampati. Zatim je potrebno imati plastična jaja, a u nedostatku njih možemo koristiti poklopce za flaše. Predmet koji će prekriti emociju mora biti veći od oblika emocije na listu, tako da se ne može videti. Igra obično funkcioniše sa dve osobe ili čak troje ukoliko imamo puno emocija na listovima. To se zove memorijska igra, zato što će se dete igrati na ovaj način: Otvoriće dva poklopca na mestu na kome želi, a ukoliko su dve emocije iste onda će ih osvojiti, a ukoliko nisu iste, dete treba vratiti poklopce na mesto na kome su bili i prepušta red drugu ili drugarici. Igranje memorijskih igara takođe može poboljšati druge funkcije mozga, kao što su pažnja i koncentracija. Deca će posvetiti pažnju na detalje koji će takođe poboljšati vizuelni učinak. Dobra kratkoročna memorija takođe može poboljšati dugoročnu memoriju dece.