Mjetet e nevojshme: Krehri i flokëve dhe rruaza të vogla

Aktiviteti: Që fëmija të ketë aftësi të mira motorike fine, duhet të përdorni gjëra që kërkojnë punë të hollësishme. P.sh, marrim krehrin i cili ka shumë thumba, gjithashtu rruazat e vogla. Mësoni fëmijës se si t’i vendos rruazat në secilin thumb, të njëjtat duhet të tentoj t’i heq. Aftësitë motorike fine do t’i ndihmojnë fëmijës në vazhdimësi për kryerjen e detyrave të përditshme të cilat do t’i kenë.