Joga për fëmijë “Kafshët dhe lumenjtë”

Sot aktiviteti do të jetë i lidhur me zhvillimin fizik, prandaj do të ndiqni videon me joga për fëmijë “Kafshët dhe lumenjtë”.