Isti i različiti

Materijal i alat: Ilustracije sa slikama dece u raznim knjigama ili časopisima, tvrd karton, različiti konci, olovke, boje, makaze, itd.

Razvoj aktivnosti: Uzimaju se knjige, razni časopisi u kojima se vide deca sa različitim izgledima. Razgovara se sa detetom o njegovom/njenom izgledu. Prvo  roditelj ili staratelj govori o njegovom/njenom izgledu, na primer:ja imam oči kafene boje, crnu i pravu kosu itd. i kasnije predstavlja/ govori dete o njegovom/njenom izgledu, na primer: ja sam devojka, imam dugu kovrđavu kosu, crne oči itd.

Prelistavaju se knjige ili časopisi sa slikama dece, ako je moguće istog uzrasta. Kroz pitanja dete se podstakne da govori šta ima zajedničkog sa devojkom ili detetom na slici, ili šta ih razlikuje?

Kasnije sa detetom se radi portret deteta sa naglaskom na kosu, boju očiju itd.

Radni list preuzmite OVDE.