Igra užetom

Skakanje užetom je i dalje omiljena igra među mnogim dečijim igrama. Igra se na samo ili u grupi . Cilj igre je razviti koordinaciju imeđu očiju i nogu i izdržljivost.

Postoje je tri igre užetom koje se mogu igrati u zavisnosti od uslova i broja dece, kao i koje igre dete najviše voli.

Igra 1 – Dvoje dece stoji sa obe strane užeta i vrte ga u istom ritmu dok dete skače u sredini. Ako dete ne uspe da koordiniše pokrete sa okretom užeta, ono gubi igru, tako da drugo dete ulazi u igru.

Igra 2-  Individualno skakanje se igra sa jednim detetom u odsustvu druge dece. Uže od pozadi baca se preko glave i skače se da bi se preskočilo uže pevanjem:

– opa – opa skačem na uže

– zaželeo sam se moje drugarice/mog druga [i izgovara ime svojih drugova/ drugarica iz grupe] [dhe e thotë emrin e shokëve dhe shoqeve të grupit të tij/saj]

Igra 3 –  Igra sa zatvorenom lastišu igra se sa troje ili više dece [kao na slici]. [sikur në foto]. Dvoje dece ulaze u lastiš nogama, stavljajući ga ispod kolena, iznad kruga cipela, a treće dete skače prema datom modelu: igra započinje sa: 1-dve noge unutra, 2-zatim skače se na desnu stranu prebacujući napolje samo desnu nogu , 3- zatim levo, 4 – obe noge napolje i 5 -skakanje sa obe noge unutra. Nije važno slediti iste korake prema uputstvima. Ono što je potrebno je da dete kada pređe na desnu stranu kaže „desno“ kada uđe sa obe noge unutra, kaže „unutra“. Cilj  je upotreba reči: napolje , unutra, levo, desno.