Igra „Hodaj na rukama i nosi“

Očekivani rezultat: Dete hoda na rukama i nosi poklopce

Materijal i sredstva: poklopci za flaše, seckani papiri, korpa ili bilo koja kutija od kartona itd.

Odvijanje aktivnosti: Za ovu igru se mogu koristiti poklopci za flaše ili ako ih nema uzmite komade papire i delite na male delove. Poklopci ili seckani papir rasuti po podu. Roditelj ili staratelj rukama drži noge deteta. Dete  hoda rukama i nosi poklopce do postavljenog mesta ili korpe.

Da bi igra bila zanimljivija, poklopci za flaše se postavljaju prema određenom pravilu koje dete postavlja zajedno sa roditeljom ili starateljom, npr. ukoliko su odlučili da prvi poklopac bude zelen, drugi crven, treći žut itd., onda treba da se nastavi niz prema postavljenom pravilu. Posle žutog, zeleni, posle zelenog, crveni i tako dalje sve dok nema više poklopaca.

Igra postaje zanimljivija kada dete sakuplja delove slagalice i napravi celovitu sliku.