Čitamo zajedno

Danas uzmite dete u naručje i pristupite uglu porodičnih knjiga. Neka izabere koju knjigu voli …. neka menja knjige kojih se dotakne dok ne odluči koja mu se sviđa.

Zatim sedite jedno preko drugog i podstaknite dete da otvori knjigu i njene stranice. Slike čitate naglas, polako i jasnim i jednostavnim govorom. Dete mora da sačeka dok ne završite sa čitanjem stranice. Tada je posao deteta da okrene stranicu i tako dalje.

Na kraju, dete vraća knjigu na njeno mesto [pomozite ako je malo držeći poskok, ali dete samo drži knjigu i stavlja je na policu].

Ako dete ponovo pokaže interesovanje za pregledanje, pročitajte knjigu ponovo. Ako to radite gotovo svakodnevno, postavili ste vrlo dobre temelje za godine koje dolaze.