Ćiftelia

Materijal i sredstva: instrument ćiftelia, razni instrumenti (razni instrumenti na internetu), pesme sa ćifteliom na youtube itd.

Odvijanje aktivnosti– Razgovarajte sa detetom o instrumentu ćiftelie ako vam je dostupna (ili gledajte je na internetu). Šta je to? Koliko žica ima? Da li ti se sviđa neka pesma koja se svira ćifteliom? Koja je ta? Da li poznaješ nekog pevača/pevačicu koja peva sa ćifteliom?

Roditelj ili zakonski staratelj/ka uzima razne instrumente i dete može okrenuti leđa dok roditelj ili zakonski staratelj/ka svira ćifteliu (ili traži određeni instrument na internetu). Nakon nekoliko odsviranih delova roditelj ili zakonski staratelj/ka pita dete zvuci kojeg instrumenta su to. Tako se može nastaviti dok dete pokazuje interes za to.

Po želji može se slušati i otpevati pesma „Pored izvoda ruku pod ruku“

https://www.youtube.com/watch?v=nBEKhsJhVm8