Bojimo sa kockicama leda

Ovog puta od deteta tražite da u držaču kockica za led sipa vodu i razne tempero boje i držač koji će pomoći dete kasnije da ih lakše drži.

Nakon postavljanja u frižider da se zaledi, one mogu da posluže za crtanje u raznim površinama.

Što više dotakne papir  dete  sa svakom kockicom u boji, toliko će led da pušta boju na papiru i da stvori razne umetničke oblike.

Obzirom  da je leto, neka to iskoriste deca i neka oboje i ruke i noge ovim ledenim kockicama koja su veoma atraktivna za njih.  Vi roditelji se pobrinite da se ne pretera sa stajanjem leda u rukama i nogama.