Aktivnost tehnike opuštanja

Danas u dnevniku imamo opuštajuću vežbu koja zabavlja decu, ali ih takođe uči da vode računa o svojim emocijama. Prvobitno odaberite dva predmeta koja detetova ruka može da uhvati. Obično je poželjno da budu mekani, ali mogu biti i okrugli kamenčići. Od deteta se traži da legne i položi dva kamena u ruke. On/ona bi trebao/la da zatvori oči i kaže mu/joj se da drži kamen u rukama što je više moguće čvršće i da udahne što je više moguće vazduha. Dakle, što više uzdiše vazduha, više stišće prste ruke. Detetu se kaže da dok stišće prste, svojim mislima kaže da sam uklonio  loše uspomene. Kamen treba da odnese sve loše uspomene deteta. Potom dete izdahne i opušta prste. Roditelj obaveštava dete da su sve loše uspomene ušle u kamenje. Dete ponavlja ovu vežbu nekoliko puta i baca kamen koji je odneo loše uspomene negde dalje, da bi ga izgubio. Neka deca su vrlo željna da ga stave u rupu ili bace u reku ako se ista nalazi negde u blizini.