Sportet

Biti fizički aktivan je deo zdravog načina života. Biti fizički aktivan znači baviti se mnogim aktivnostima, šetati, trčati, voziti bicikl, igrati se napolju u dvorištu sa prijateljima, fudbal, košarka, stoni tenis i mnogi drugi sportovi. Pitajte vaše dete šta voli da radi u prirodi samo ili sa prijateljima. Možete to uraditi u nastavku zajedno sa detetom spominjajući i vi kao roditelji sportove ili aktivnosti koje volite. Možete koristiti radni list da razgovarate o tome koje od ovih aktivnosti deci izgledaju najprijatnije. Takođe sa detetom možete razgovarati o tome koja aktivnost zahteva više energije, a koja manje. Na taj način dete može početi da razume pojam energije. Ne brinite za pravu reč, umesto reči energija možete da koristite druge reči, npr. „Koja aktivnost zahteva više truda/rada? itd.“. Danas ćete detetu posvetiti vreme u aktivnosti koja mu se najviše sviđa.