Dizanje tereta/tegova

Poslednja aktivnost ove nedelje je stvaranje alata za trening. Mala deca mogu da koriste alate iz prirode za stvaranje dizača tegova. Možete koristiti dve plastične flaše pričvršćene za štap i stvoriti alat za jačanje mišića podižući ga nekoliko puta svakog jutra. U međuvremenu, ova aktivnost je slobodna, pa pitajte dete šta voli da poveže, koja dva predmeta želi da poveže jedno sa drugim kako bi stvorilo dizanje tegova.

Na ovaj dan deca zajedno sa roditeljima mogu da odluče da rade šta god žele, pošto je tema slobodna.

  • Data
  • Kategoria
  • Shpërndaj