Moj meni kao duga

Današnja aktivnost vezana je za odabir zdrave hrane za dete, koja utiče na njegovo/njeno blagostanje. Za ovo možete koristiti sledeći radni list kako bi deca tokom ove nedelje kreirala uravnoteženu dijetu. Potrebno je da deca naprave svoj izbor u četiri kategorije namirnica stvarajući uravnoteženu dijetu za svoje zdravlje za nedelju dana. Za ovo će nam biti potrebne olovke u boji, beli papir kako bismo nacrtali dugu hrane. U ovoj aktivnosti detetu će trebati pomoć  roditelja, jer mogu postojati proizvodi koje dete ne zna ili ne može da nacrta. Dozvolite detetu da prvo samostalno crta, čak i kada ne poznaje proizvod, a možete mu pomoći opisujući ga rečima. Nije bitno da li je crtež lep, treba se uraditi onako kako dete zna. Takođe, isečene slike možete koristiti i za popunjavanje duge.

Prva boja je zelena koja predstavlja voće  i povrće. Zatražite od dete da spomene neke od njegovih omiljenih voća. Podsetite da potiču od stabala koja su zelena. Na zelenoj traci crtaju se plodovi.

Druga boja je žuta, koja je povezana sa proizvodima  od pšenice poput makarona, keksa, hleba itd. Možete zatražiti od deteta da nacrta polje sa zrelom pšenicom. Zrela pšenica je žuta U ovoj traci su nacrtani proizvodi od pšenice.

Treća boja je plava koja je povezana  sa mlečnim proizvodima. Pitajte dete odakle dobijamo mleko. Zatražite od deteta da nacrta kravu koja pase na polju sa travom, a dete koje leži na travi i gleda u nebo. Koje boje je nebo? Plave. Plava boja će predstaviti mlečne proizvode. U plavoj traci se stavljaju mlečni proizvodi.

Četvrta boja je crvena koja je povezana sa mesom. Pitajte dete koje je boje sveže meso. Naravno da možete razgovarati o mesnim proizvodima koje dete konzumira. U crvenoj traci se stavljaju mesni proizvodi.

U međuvremenu dok sprovodite ovu aktivnost, zajedno sa detetom sastavićete nedeljni meni koji će biti upisan u detetov dnevnik. Kada pravite dnevnik, pazite da stavite što više zdrave hrane povezane sa dugom. U toku dana treba uključiti hranu koja pripada bilo kojoj boji duge koju su nacrtali.