Zastava “puzzle” (slagalica)

Materijali i alati:Beli listovi, makaze i boje.

Odvijanje aktivnosti: Nacrtajte zastavu Kosova na belom listu i zamolite dete da je oboji u što izraženije boje. Zatim zamolite dete da iseče ovaj list na 10 malih delova u bilo kom obliku koji on/ona želi. Ideja današnje aktivnosti je da napravimo „puzzle“ i da je sami regulišemo. Aktiviranje deteta od početka do kraja za aktivnost pruža detetu hronološki razvoj pamćenja i ovo je ključni deo razvoja deteta u ovom uzrastu.