Objedinjujemo celinu zastave

Materijali i alati: Listovi, boje, makaze.

Odvijanje aktivnosti:Na malim listovima papira nacrtajte zastave različitih država kao u nastavku, a zatim dozvolite detetu da ih boji prema primeru koji mu pokazujete na telefonu. Govorite o tim zastavama i recite da svaka država ima svoju zastavu sa specifičnim bojama. Objasnite da ćete ovoj aktivnosti dodati nacionalnu zastavu i zastavu Kosova. Zatim, dete bi trebalo da ravnomerno iseče svaku zastavu u sredini, a ovde mu pomognite praveći linije u sredini. Ovu aktivnost pretvorite u igru mešajući sve zastave i isečene komade, a igra ima za cilj da objedini celinu prepolovljenih zastava. Za dete je dobro da ovu igru ponovi sa ostalim članovima porodice, pokazujući da je sam kreirao igru od početka do kraja. Na slici imate primer nacionalne zastave, ali u istom modelu napravite i zastavu Kosova.