Svakog novog dana još jedna odgovornost

Materijali i sredstva: Čaša, mali listići i olovka.
Razvoj aktivnosti: Da bi vaše dete počelo da preuzima odgovornost, moramo započeti što je moguće postepenije, po mogućnosti u obliku igre, tako da je odgovornost istovremeno povezana sa zadovoljstvom. Za ovu igru treba da pripremite nekoliko listića sa različitim zadacima tokom 7 dana, npr. jedan od njih može biti čišćenje stola, uklananje smeća, hranjenje psa, slaganje odeće i mnogo drugo. Svakog jutra dete može izvući listić i izvršiti zadatak koji je izabrao.
Kada se ovih 7 dana završi, pripremite omiljenu hranu ili slatkiše za svoje mališane nagrađujući one koji su bili tako dobri i posvećeni.