Sar yekh tikno riqino

Materialya: parno yastuko, bodli uqharni
Sito vasno kay qhavore te ovelolen shaipe te prastan, te frdenpe, khelen ty. Akava khelipe ka anel olenge but loshalipe. Akava khelipe ka anel olenge but loshalipe, ji kay pe yekhuno vahti siklova may buderi vash e polarune riqinengi lumia thay buhlarna olengo alavari. Qhiveni yekh bodli uqharni ano podi thay ulaveni pedral olenge parno yastuko. Vakereni e qhavoreya sar o jivutre phirena kotar yekh kotor e ledesko (aysberg) ano yaver. Mothaveni e qhavoreske kay te khelel e rola e polarune riqinesko, frdindoy pedral o „ledoske kotora“. Mekheni e qhavore te qalargyol akale khelipeya vazdindoy oleski enegria thay khelavindoy oleske bare muskule.
Vash te vazden may but oleski imaginacia, qhiveni ano vasta e qhavoreske yekh kotor e qarapengo parne vash te simbolizinen e riqineski vast. Qhiveni pashe vay talo yastuko qhinde lila ano maqeske forme, vay nesavo khelipe thay rodeni e qhavorestar te astarel o „habe “ e vastencar.