Posebna bajka

Sredstva i materijali: knjiga sa bajkama.

Danas dozvolite da vaši bake i deke pročitaju posebnu priču. Prvo stavite bebu u krilo. Čitajte bajku naglas dok glumite. Pokušajte da prilagodite glas i kretanje tela bajci. Uključite dete u čitanje priče tako što ćete ga zamoliti da vam pomogne i pokaže vam šta vidite na ilustracijama priče, čak i pokazujući na sliku. Zamolite dete da to uradi. Ako dete nema baku i deku, možete pročitati priču o dedi ili baki.