POŠTA – Jedna poruka za druga/drugaricu   ili nekog bližnjeg u jednu zemlju Evrope.

Pošto je ova nedelja, nedelja Evrope, zajedno sa decom razgovarajte o vašim bližnjima koji žive u   raznim zemljama.

– Vi možete razgovarati i za nekog druga ili drugaricu koje dete ima i koji/a mu mnogo nedostaje u ovo doba karantine, ili   nekog druga/drugarice koga želi da ima i koji živi u nekoj zemlji Evrope.

– Ohrabrite dete da bira jednu specijalnu poruku, koju može da izrazi prema svom načinu: preko jedne fotografije, preko jednog crteža ili bilo šta što dete želi.

Odredite zajedno kako će dete poslati ovu poruku.

– Možete napraviti zajedno jednu kovertu, kako je prikazano na fotografiji   u nastavku. Dopustite dete da ga sam uradi.

– Možete poslati poruku i u obliku poklona. . U ovom slučaju uputite dete da pakuje njegovu/njenu poruku.

– U oba slučaja, pokažite detetu da na koverti ili na kutiji treba pisati podatke za onog koji šalje (pošiljilac) i onoga koji prima (primalac): ime i prezime, adresa stanovanja, grad i država.

– Pošaljite poruku u pošti.