Saobraćajni znakovi

Danas ćemo ojačati upotrebu pravila u saobraćaju. Igra “Stop” podseća nas kada treba da hodamo i koje znakove treba da poštujemo. Ako zajedno igrate cela porodica, igra postaje zanimljivija.

Za ovu igru su vam potrebni: nekoliko saobraćajnih znakova koje možete pripremiti i sami zajedno sa decom.

– Svi igrači ustaju formirajući jedan krug. Jedan od odraslih vodi igru. Kada se kaže “Hodaj”, igrači hodaju u različitim pravcima, a kada se kaže “Stop”, igrači   se zaustavljaju na mestu bez da naprave i najmanji pokret. Nakon nekoliko ponavljanja, reči “Hodaj ” i “Stop” poprimaju suprotna značenja, pa kada se kaže “Stop” igrači hodaju, a kada se kaže “Hodaj , igrači stanu . Igra se nastavlja sve dok želite da igrate, radi zabave i da se vidi   ko je uradi bolje.

– Nakon igre, zajedno sa decom uzmite ili pripremite saobraćajne znakove. Potrebno vam je onoliko znakova koliko je u interesu deteta, posebno oni znakovi koji ukazuju na dozvolu ili zabranu, kao i znakovi sa belim crtama. Postavite znakove u sobi, spojivši ih štipaljkama za sušenje odeće.

– Ovoga puta igru vodi dete. Na znak “Hodaj “, počnite da hodate po sobi sve dok ne ugledate saobraćajni znak koji kaže “Stop”. Možete ponovo da hodate na narednu komandu od deteta.

– Ponovite ovo nekoliko puta i promenite uloge.