Paukova mreža

Danas ćemo igrati igru „paukova mreža“. Ali prvo trebamo napraviti paukovu mrežu:

– U veliki ili mali plastični krug stavite niti od vune, pamuka ili tanke žice, kao na slici desno.

– Vi možete to uraditi i vezanjem u centru 3 ili 4 štapića ili olovke ili bilo koji drugi predmet koji imate kod kuće i koji izgleda kao olovka.

– Takođe vi možete da uraditi   i na papir okruglog oblika, koji malo   isečete   na šest mesta, na podjednakom rastojanju jedne od druge po ivicama oblika. Na ta mesta vi stavite nit od vune ili pamuka. Zatim zavežite drugo obojenu nit u centar [aty ku takohen të gjitha fijet bashkë](tu gde se svi konci sastaju zajedno) počevši od centra, a zatim prenesite nit jedna da – jedna ne, kao na slici.

– U slučaju da je paukova mreža velika, pokušajte da nastavite sa igrom i pogledajte koja od dečijih igračaka prolazi kroz mrežu, a koja ne.

Aktivnost razvija koordinaciju oči-ruka i velike mišiće.