Örümcek ağı

Bugün “örümcek ağı” oyununu oynayacağız. Ama önce örümcek ağını yapmalıyız:

– Büyük veya küçük plastik bir daireye, sağdaki şekilde olduğu gibi yün, pamuk veya ince tel ipliklerini yerleştirin.

– Bunu, merkeze 3 veya 4 çubuk veya kalem bağlayarak veya evde bulunan ve kalemle aynı şekli olan başka nesne kullanarak da yapabilirsiniz.

– Ayrıca, şeklin kenarlarında birbirinden  eşit mesafelerde altı yerde biraz  kestiğiniz yuvarlak  bir kâğıt da yapabilirsiniz. Bu yerlere yün veya pamuk ipliği koyarsınız. Ardından, merkezden başlayarak merkeze [aty ku takohen të gjitha fijet bashkë][tüm ipliklerin bir araya geldiği] başka bir renkli ip bağlayın ve ardından ipliği resimde olduğu gibi bir evet – bir hayır şeklinde bağlayın.

– Örümcek ağı büyük olduğu durumlarda, oyuna devam etmeye çalışın ve çocuğun oyuncaklarının hangisinin ağdan geçtiğini ve hangisinin geçmediğini deneyin.

Aktivite göz-el koordinasyonu ve büyük kaslar geliştirir.