Odeća u korpi sa  mrežom pauka

Korpe od materijala i alata, igračke, predivo, kanapi

Ovo je aktivnost koja stimuliše finu motoriku dok moraju da se kreću kroz „lavirint“ da bi uhvatili svoje igračke. Uzmite korpu odeće, provucite kroz nju konopac ili neku vrstu konca ukrštenog na različitim visinama. Obesite detetu neke igračke i odeću koja mu je  draža i podstaknite ih da posegnu za igračkom, komadom odeće. Deca treba da pokušaju da igračke izvade iz korpe kroz napravljenu mrežu.