Pogodite kroz znak

Materijali: karton, boje, loptice.

Obavite ovu aktivnost da biste podstakli fizičku aktivnost deteta.
Na kartonu nacrtajte Sneška Belića, otvarajući jednu ili nekoliko rupa koje simbolizuju dugmad. Ako imate kuglice različitih boja, onda svaki obojeni otvor označite prema bojama kuglica koje imate i zamolite dete da baci odgovarajuću obojenu kuglu kroz odgovarajuću rupu. Ako nemate kuglice, napravite ih od papira ili novina i samo zamolite dete da baci što više. Ako nemate kuglice, napravite ih od papira ili novina i samo zamolite dete da baci što više „kuglica“ u rupe sa različitih udaljenosti.