Moja omiljenija osoba

Danas možete pitati dete o njegovoj omiljenoj osobi.

Podstaknite ga da izabere jednu osobu i da vam to kaže:

  • – Kako izgleda ta osoba [da ga opiše];[ta përshkruajë]
  • – Koje stvari se sviđaju omiljenoj osobi;
  • – Kakva lepa sećanja ima sa tom osobom;
  • – Dve-tri situacije/događaja kada je bio srećan ili kada se jako smejao sa tom osobom.

Zatim dete treba da crta svoju omiljenu osobu. On/ona može napisati na svoj način poruku za omiljenu osobu.

Uz pomoć roditelja, dete će pripremiti kovertu u kojoj će staviti crtež.

Pomozite detetu da dekoriše koverat ili poklon po mogućnosti sa suvim lišćem, cvećem ili nešto simboličnim iz okruženja u kom dete živi. Dete može staviti u kovertu i neki drugi rad koji je sam napravio. Dete šalje kovertu ili poklon   svojoj omiljenoj osobi.

Dete može napraviti jedan mali jastuk sa nekim delovima odeće omiljene osobe – bluzu ili košulju kao na slici.