Kaži suprotno

Igra reči „Kaži suprotno“ – razvija veštine komunikacije, pravilno izgovaranje reči itd.

Ova igra se igra ovako – onaj koji predvodi igru istu počinje koristeći reč „Dan“ – dete treba da pronađe suprotnu reč od reči „Dan“, a to je reč „Noć“. Ako dete pogodi reč, onda treba da kaže jednu reč na koju odgovara onaj koji vodi igru. Nastavlja se drugim rečima kao što su: gore-dole, napred-nazad, levo-desno, iznad-ispod, unutar-izvan, blizu-daleko, itd. sve dok možete naći nove reči.

Zatim igra se nastavlja tako što napravite lavirint sa stolicama, konopom, igračkama, trakama ili drugim stvarima koja se nalaze blizu, dok se u prirodi mogu koristiti kamenčići, štapići itd.

Dete pokrivenih očiju treba da prelazi kroz lavirint prema uputstvima koje dobija npr.: idi pravo, idi dva koraka napred, skreni levo, nastavi jedan korak napred, i tako dalje, sve dok ne nađe izlaz iz lavirinta.

Igra se može igrati i stavljajući igračku negde u lavirintu   i dete pokrivenih očiju treba da ga nađe dok sledi uputstva kako da se kreće kako bi stigao do igračke.

  • Data
  • Kategoria
  • Shpërndaj