Loja ndijore me fruta

Materialet dhe mjetet: fruta të ndryshme, enë plastike e mbushur me ujë

Fëmijët kënaqen duke luajtur me ujë. Preni frutat në forma fete. Vendosini në një enë/kuti plastike me ujë. Inkurajoni fëmijët të marrin secilin frut, duke i prekur frutat dhe duke i provuar disa! Uji u jep atyre një përvojë shtesë shqisore. Lejoni fëmijët të shijojnë fruta me shije të ndryshme.