Ko cidela o shiriti

Vastushya thay materialya: shiriti lepakoa thay kolorya

Vahti giriqimo e baboa thay baba sito may laqho vash o qhavore. Kheleni khetane adive… leineni khtene e qhavoreya o shiriti lepakoa kolornecar vay parno [so te ovel kay situmen khere] ano yekh renduno than e tavolinako, dushema, ani kuzhina, ano dolapi ty. Mothaveni e qhavoreske sar te vazdel yekh yekh kotor e lilesko. Qhineni tikne kotora e shiritesko thay deni qhavoreske yekh po yekh, thay mekheni te lepinel. Pe shrd, korkoro procesi e lepipesko ka ovel dosta, palo odov atentineni te loshakeren e qhavore cidindoy o shiriti kotar o lepimo than kote sito lepimo. Kereni akava rendoa thay qalaveni thay bahtakereni kana qhavoro resela te cidel o shiriti.