Jaja sa oblicima

Materijal i sredstva: jaja, čekić, kašika ili viljuška;

Odvijanje aktivnosti: Počnite koristeći jaja tako što ćete pripremiti nešto ukusno za zalogaj.

Danas ćete odabrati desert od jaja koji treba napraviti sa detetom. Za odvijanje neke aktivnosti biće nam potrebne ljuske jaja.

Budite sigurni da podelite jaja na pola, na dva jednaka dela, kako biste dobili dobar oblik.

Zatim dete treba da crta geometrijske oblike, brojeve ili šta god želi. Na taj način ćete izgovoriti figuru naglas, a dete treba da pogodi tačno figuru koju izgovorite.

Ako dete identifikuje tačno figuru, možete da kažete: „Ne, ne, to nije to“, tako da dete može tačno da identifikuje oblik i čekićem ili kašikom da razbije ljusku.

Roditelj može pratiti ovu aktivnost puštajući neke pesme za opuštanje o pticama ili pesme sa zvucima ptica.