Gjyshërit e mi

Aktiviteti i sotëm lidhet me gjyshërit.  Fëmijët e zgjedhin vetë se çfarë duan të bëjnë për gjyshërit e tyre. Ata mund ta bëjnë një punim me plastelinë, mund të vizatojnë, apo mund ta krijojnë një storie për gjyshërit e tyre. 

Fëmija mund ta ndërtojë pemën e porosive për gjyshërit. Kjo vlen edhe për fëmijët që nuk i kanë gjyshërit. 

Mund ta këndoni këngën e gjyshes së bashku me fëmijën. 

  • Data
  • Kategoria
  • Shpërndaj