Moji baka i deda

Današnja aktivnost je vezana za bake i dede. Deca sami izaberu šta žele da rade za svoje bake i dede. Oni mogu da naprave jedan rad plastelinom, mogu da crtaju, ili da kreiraju priču za svoje bake i dede.

Dete može izgraditi stablo sa porukama za bake i dede. To važi i za decu koji nemaju bake i dede.

Možete pevati zajedno sa detetom pesmu o baki.