Ključne reči

Danas ćemo razvijati jezičku kreativnost kod dece.

Zajedno sa detetom birajte na početku tri-pet figura ili predmeta ili igračaka koje nađete u kući. Dopustite detetu da sam/sama izabere njegove/njene predmete.

Kažite mu/joj da će tim predmetima, figurama, igračkama kreirati jednu priču. I vi   uradite isto.

– Zatim dete može da bira još više figura ili predmeta koji će obogatiti njegovu/njenu priču.

– Razgovarajte se detetom kada on/ona uzima jednu novu figuru, igračku ili predmet koju dodaje u priči uz pitanje: Zašto si izabrao/la to? Šta će on/ona učiniti? itd.

– Radite to redom – kreirajte i vi vašu priču.

– Vi možete tražiti od deteta da njegovu/njenu priču igra u pozorištu.

– Vi takođe možete igrati i igru azbuke – da nađite reč koja počinje određenim slovom: vi počinjete da izgovarate azbuku tiho … dete vam kaže stop. Vi izgovarate slovo u kojoj ste stali. Zajedno sa detetom pronaći ćete što više reči koje počinju tim slovom. Sledeći put, dete određuje kojim slovom ćete naći druge reči.