Katalog slova

Dragi   roditelji,  danas vam treba jedna sveska, kao na slici. Zajedno sa detetom isecite svaku stranicu sveske na tri dela.

– Nakon što ste ih isekli, u svakom delu napišite po jedno slovo.

– Zatim tražite od deteta da otvori   svesku ili da promeni stranicu, i zatim da jasno ponavlja slovo koje vi kažete.

– Možete tražiti od deteta i da nađe jedan ili dva predmeta u kući koji počinje svakim slovom.

– On/ona može da nađe svoju osobinu koja počinje tim slovom.

Ponovite to nekoliko puta.

– Zatim dete može da izabere 2-3 slova i da ih napravite plastelinom od testa ili da ih napravite pamukom, makaronama ili bilo kojim drugim malim predmetom.

– Dete može da lepi čačkalice, štapiće za čišćenje ušiju, sitno kamenje, kukuruz, dugmad ili perlice na testo na kome je napisano jedno slovo.