Moj prostor

Kroz igru deca će naučiti o svom ličnom prostoru.

Trebaće vam igračke, lutke,  plišane životinje i nekoliko fotografija članova porodice ili fotografije nepoznatih osoba koje možete iseći sa starih novina ili časopisa.

– Na početku recite deci šta se zove lični prostor i zašto je važno sačuvati taj prostor. Deca mogu da uče o ovom prostoru postavljanjem obruča oko njihovog struka. Prostor koji obuhvata obruč, je lični prostor i u njemu mogu ući samo ljudi koje  dete  dozvoljava.

– Zatim kreirajte priču sa dečjim igračkama i podstaknite decu da određuju njihov lični i prostor igračaka u priči.

Aktivnost povećava svest deteta o sebi, telu i ispunjavanju njegovih/njenih prava.