Hapësira ime

Bugün oyun aracılığıyla çocuklar kişisel alanlarını öğrenecekler.

Oyuncaklara, kuklalara,  doldurulmuş hayvanlara ve aile üyelerinin bazı fotoğraflarına veya gazetelerden veya eski bir dergiden kesebileceğiniz bilinmeyen kişilerin fotoğraflarına ihtiyacınız vardır.

– Her şeyden önce, çocuklara kişisel alan denilen şeyi ve bu alanı korumanın neden önemli olduğunu söyleyin. Çocuklar, ortalarına bir daire yerleştirerek bu alanı öğrenebilirler. Daireyi çevreleyen alan kişisel alandır ve  sadece  çocuğun izin verdiği kişiler girebilir.

– Daha sonra çocuk oyuncakları ile bir hikaye yaratırsınız ve çocukları kişisel alanlarını ve hikayedeki oyuncakların kişisel aanlarını tanımlamaları için teşvik edersiniz.

Etkinlik, çocuğun kendisinin, vücudunun ve haklarının yerine getirilmesinin farkındalığını arttırır.