Fotot e mia

Zhvillimi i aktivitetit: Albumi  me fotografitë e familjes mund të kthehet në një aktivitet mjaft interesant sot për fëmijën. Ofrojani albumin ose disa foto që tregojnë rritjen e fëmijës dhe lejojeni t’i shikojë e t’i rendisë. Ju pyeteni apo tregojini kur është bërë fotografia,  çfarë moshe ka fëmija, çfarë ka veshur, se si duket i buzëqeshur, etj.