Beli papir

Materijali i alati: Beli papir

Odvijanje aktivnosti: Kroz ovu aktivnost deca uče kako rukom da pocepaju papir prema liniji presavijanja. Danas ćemo tražiti od deteta da savije papir i pocepa ga. Pitamo decu kako se cepa papir. U nedostatku makaza, papir možemo da isečemo i rukom, ali ovu radnju nazvaćemo ne sečenjem, već pocepanjem papira. Da bismo pocepali papir po pravoj liniji kao da ga sečemo makazama, moramo biti vrlo pažljivi i obratiti pažnju prilikom cepanja. Na donjoj slici možete videti primer pocepanja papira rukom. Dete uzima beli papir, savija ga na dva jednaka dela i dobro pritiska liniju na kojoj je papir pritisnuto da bi ga bolje savili. Zatim, na liniji savijanja, hvatajući papir obema rukama sa obe strane, jednom rukom povučemo dole, drugu držimo gore i tako će dete pocepati papir. Kada dete završi sa pocepanjem papira, roditelj vidi kako je papir pocepan.