Kağıdı yırtma

Materyaller ve araçlar: Beyaz kağıt

Aktivitenin geliştirilmesi: Bu aktivite sayesinde çocuklar kağıdı katlama çizgisine doğru elle nasıl yırtacaklarını öğrenirler. Bugün çocuktan kağıdı katlamasını ve yırtmasını isteyeceğiz. Çocuklara kağıdın nasıl yırtıldığını soruyoruz. Makas olmadığında kağıdı elle kesebiliriz ama bu eyleme kağıdı kesmek değil yırtmak adını vereceğiz. Kağıdı makasla kesiyormuş gibi düz bir çizgide yırtmak için yırtılırken çok dikkatli olmalıyız. Aşağıdaki resimde el ile kağıt yırtma örneğini görebilirsiniz. Çocuk beyaz kağıdı alır ve iki eşit parçaya katlar ve daha iyi katlamak için kağıdın basıldığı çizgiye iyice bastırır. Daha sonra, katlama çizgisinde, kağıdı iki elinizle iki taraftan tutarak, bir elinizle aşağı çekin, diğeriyle yukarı doğru tutun, böylece çocuk kağıdı yırtacaktır. Çocuk kağıdı yırtmayı bitirdiğinde, ebeveyn kağıdın nasıl yırtıldığına bakar.