Topların modellemesi

Materyaller ve araçlar: Plastelin

Aktivitenin geliştirilmesi: Büyümekte olan çocuğunuz için hamur veya plastelin ile oynamak çok önemlidir. Bugün bir ebeveyn/veli olarak çocuğunuzu gerçekleştireceğiniz faaliyet hakkında bilgilendireceksiniz/ Bu aktivite için hamur veya plasteline ihtiyacınız var. Hamurdan veya plastelinden küçük bir parça alınız. İstediğimiz şekle ulaşana kadar o parçayı modelleriz. Hamur veya plastelin ile oynamak çocuğunuzun etrafındaki insanlarla konuşmasını ve ne yaptığını tartışmasını sağlayacaktır. Çocuğun aktivitede özgür olmasına izin verin