Igra „U cirkusu“

Materijali i alati: Male lopte, krugovi itd.

Odvijanje aktivnosti:Razgovarajte sa detetom o cirkusu. Kako izgleda? Ko učestvuje u igrama u cirkusu? Kako se oblače? itd. Gledajte zajedno sa detetom različite slike sa Interneta ili čak slike date kao model. Razgovarajte o tome koji su alati potrebni za izvođenje određenih pokreta itd. Dete bira koje pokrete želi da isproba.