Zemlja pleše oko sunca

Materijali i alati: okrugla tepsija, mala gumena lopta ( ili jabuka, narandža, mandarina), plastelin crvene, žute ili narandžaste boje ili papir u jednoj od ovih tri boja i lepak ili/ i plavi papir za obmotanje voćke u nedostatku lopte.
Odvijanje aktivnosti: Bliži se vreme kada ćemo ispratiti staru godinu i kada ćemo dočekati novu. Da bi lakše razumeli promenu godina, pokažite svom detetu najjednostavniji mogući način okretanje zemlje oko sunca. Ovo okretanje možete opisati kao plesanje zemlje oko sunca. Dajte detetu jednu okruglu tepsiju i plastelin crvene, žute ili narandžaste boje koji će označiti sunce, a ako nemate plastelin, isecite papir u kružnom obliku sa jednom od gore pomenutih boja i dajte detetu da ga izlepi na sredinu tepsije, i da zatim stavi i loptu ili, ako nemate loptu, koristite okruglu voćku od onih navedenih gore, koja je obmotana plavim papirom kako bi označio zemlju. Na početku pokažite detetu ples zemlje oko sunca (kao u modelu na slici) a zatim dajte detetu da uradi tu igru. Možete dati detetu i papir na kom će dete pokušati da nacrta kako može plesanje zemlje oko sunca.