Zajednička kuća

Za današnju aktivnosti potrebna vam je kartonska kutija ili plastična kutija, malo trava, sitno kamenje, poklopci flaša ili neko odelo deteta koju više ne koristi i koja ima boje zemlje.

Ako danas sa detetom izlazite u prirodu, dopustite ga da sakuplja travu, cveće ili i neke štapove.

– Recite deci da je kartonska ili plastična kutija zajednička kuća životinja farme.

– Dopustite detetu da sve životinje stavi u njihovu kuću. On/ona to može pokušati nekoliko puta.

– Zatražite mu da stavi i malo hrane za životinje.