Voda i cediljka

Materijal i sredstva: velika posuda, voda, sitne igračke različite boje, nekoliko plastičnih posuda (ili plastičnih čaša) i cediljka.

Odvijanje aktivnosti: Aktivnost: I danas će se vaše dete zabavljati igrajući vodom. Dajte detetu veliku plastičnu posudu koja može biti i korito i tražite od deteta da je do pola napuni vodom i zatim da uzima svoje sitne igračke različitih boja i da ih stavi u vodu. Dajte mu jednu cediljku ili kašiku sa rupama koju koristite za serviranje i tražite od deteta da izvadi sitne igračke iz vode, sortirajući ih po boji u različitim posudama ili plastičnim čašama koje ste označili bojom, npr. crvene igračke u plastičnoj posudi crvene boje, plave u plavoj posudi itd. sve dok ne izvadi sve. Za to vreme postavljajte mu pitanja, poput: Koja je ovo boja? U kojoj posudi treba da staviš? A voda, gde ide? Da li cediljka drži vodu ili je ispušta) itd.

Dete može ponoviti igru nekoliko puta dok mu ne dosadi.