Igra prstima

Ovu igru će odigrati dete sa ocem. Aktivnost se odvija prema uputstvima koja smo postavili u nastavku:

Odvijanje aktivnosti: Dve male ptice koje sede na brdu (drže dva kažiprsta gore).

Otac počinje da se igra.

Jedan po imenu (izgovorite ime deteta) (držite kažiprst gore).

I jedan po imenu Ylli (izgovorite ime drugog deteta ako je prisutan) (držite levi kažiprst gore).

Odleteo je daleko poput ptice (stavite kažiprst desne ruke iza).

Ylli je odleteo (stavite iza levu ruku)

Zatim počinje dete ponavljajući igru. Možete pomoći detetu tokom igre.

Na kraju * poljubac * napravite pesnice! (poljubite ruku jedan drugom „poljubac“).