Surprizë për babanë tim

Potreban materijal: korpa, hrana koju imate kući, čist papir za umotanje.

Odvijanje aktivnosti: Danas pomozite vašem detetu da priređuje iznenađenje za oca (ili voljene osobe poput: strica, ujka, dede).

Razgovarajte sa detetom o tome kako ćete prirediti iznenađenje (piknik) za oca. Dozvolite detetu da bira svoje ideje za organizaciju. Odredite jedan dan vikenda koji ćete provesti sa čitavom porodicom (ako nemate mogućnost za šetnju, možete na piknik u bašti ili na balkonu stana).

– Zamolite dete da odabere neku hranu koju možete imati kod kuće i da ih stavi na isto mesto (korpu), kao i u „Duploj kutiji“ koju ste napravili početkom nedelje, a da vas otac ne vidi.

– Možete koristiti pravu hranu, poput različitih vrsta voća: jabuka, kruška, sezonsko voće, kriške hleba, kuvana jaja itd. Pohvalite dete nakon što je organizovalo ceo piknik. Možete reći ocu da smo danas odlučili da ovaj dan provedemo zajedno i da ne zakaže druge termine.

– Tokom piknika možete iznenaditi svog oca pokazujući mu „Duplu kutiju“ koju ste napravili.

Na kraju ćete pokazati pisma jedni drugima. Kroz ovu aktivnost, dete može da nauči puno novih stvari.