Loja me gishta

Këtë lojë do ta zhvillojë fëmija me babanë. Aktiviteti zhvillohet sipas udhëzimit që kemi vendosur më poshtë:

Zhvillimi i aktivitetit: Dy zogj të vegjël të ulur në një kodër (mbajnë dy gishta tregues lart).

Babai fillon të luajë.

Një me emrin (thuaj emrin e fëmijës) (mbajeni gishtin tregues lart).

Dhe një me emrin Ylli (thuaje emrin e fëmijës tjetër nëse është prezent) (mbajeni gishtin e majtë tregues lart).

Fluturoi larg si zog (vendosni gishtin tregues të dorës së djathtë prapa).

Fluturoi Ylli (vendosni dorën e majtë prapa)

Pastaj fillon fëmija duke e përsëritur lojën. Ju mund ta ndihmoni fëmijën gjatë lojës.

Në fund * puthje * bëni duart grusht! (puthni duart e njeri-tjetrit “puthje”).