Suncokret

Materijali i alati:: papirnati ili plastični tanjiri (ako nisu dostupni, možete koristiti žuti papir izrezan okruglim oblikom), crno seme suncokreta (ili crne slamčice, zrna kafe, crni konac, crna dugmad, bilo koji od ovih materijala koje imate kod kuće), makaze, lepak, zelene slamčice i lišće ili zeleni papir.

Aktivnost- Među bogatstvima koji donosi jesen nesumnjivo je i suncokret koji svojim cvetovima i bojama daje jeseni puno lepote i živosti. Podstaknite dete da razgovara postavljanjem pitanja poput kakve je boje suncokret? Sa kim liči? Kada sazreva? itd., i recite da ćete zajedno napraviti suncokret sa gore pomenutim materijalima. Dajte detetu papirnati tanjir ili žuti papir koji ste vi okruglo izrezali i zatražite od deteta da ga izreže makazama naokolo (kao na slici), a zatim mu kažite da ga oboji u žuto i nakon što se boja osuši, dete u sredinu kruga zalepi crno seme (crni konac, zrna kafe ili bilo koji od gore navedenih materijala koje imate kod kuće). Zatim uputite dete da uradi stabljiku suncokreta zelenim slamčicama ili zelenim papirom i na kraju zalepi dva prava lišća ili napravljena od papira.

Ako imate seme suncokreta, dozvolite detetu da ih oljušti i iskusi.