Razgovarajmo sa dekom / bakom

Alati i materijal: telefon, laptop, Ipad

Ponudite deci telefon / laptop / Ipad. Pozovite bake i deke i pustite decu da komuniciraju sa njima. Da razgovaraju, komuniciraju putem video poziva. Najmlađa deca se podstiču da komuniciraju sa bakama i dekama putem gestova, kao i akcija. Ovaj razgovor možete voditi i sa starijom rodbinom ili starijim susedima koje dete već poznaje.

  • Data
  • Kategoria
  • Shpërndaj